Bredbandsutbyggnaden i Sverige

Tillgång till bredband har blivit en viktig fråga i Sverige. Självklart har invånarna och företagen i storstäderna tillgång till bredband och snabbt internet. Men för resten av Sveriges avlånga land är detta inte en självklarhet. Att bredbandsutbyggnaden fortsätter är en prioritet för många kommuner i vårt land. Tillgång till snabbt och effektivt internet har blivit en förutsättning för många företag att kunna etablera sig och existera utanför storstadsregionerna.

Regeringen har en så kallad Bredbandsstrategi som innebär att hela Sverige ska kunna ha tillgång till snabbt bredband 2025. Detta är en målsättning och en vision men innebär i praktiken att inte alla stugor ute i vildmarken eller yttre skärgården kommer att kunna få bredband. Målet för 2020 var att ge 95 procent av alla svenska företag och hushåll tillgång till bredband på minst 100 Mbit per sekund, vilket inte kunde uppfyllas. Därför avsatte regeringen ytterligare miljarder i statligt stöd för att fortsätta utbyggnaden för att försöka nå målen för 2025. Det finns dock en del juridiska hinder på grund av kommunalt ägda stadsnät. Det innebär att kommuner är förhindrade att ansluta fastigheter som existerar utanför den geografiska gränsen. Undantag från lagen kan göra det möjligt att anslutna fler byggnader som är belägna i närheten av kommunen och därmed kan användandet av stödmedlen bli mer kostnadseffektiva.

Det är av stor betydelse att majoriteten av Sveriges städer och orter har tillgång till säkert och snabbt bredband. Många företag har problem att växa och utvecklas i storstäderna. Kostnaderna är stora och bostadsbristen gör det svårt för personal att hitta en bostad till rimlig hyra. Företag är av den anledningen idag mer intresserade av att etablera sig i mindre orter än tidigare.

Men även svenska folket älskar internet, datorer och gaming. Med stabilt och säkert internet kan du njuta av olika spel online oavsett var du bor. Varför inte investera i en smart bärbar gamingdator som du kan ta med dig när du spelar med vänner eller åker bort. Webhallen erbjuder ett brett utbud av utmärkta gaminglaptops av hög kvalitet från ledande tillverkare till riktigt bra priser.

Idag finns en bredbandskarta som visar den geografiska tillgången på bredband i vårt avlånga land. Kartan ger värdefull information om var snabbt bredband är tillgängligt och kan vara avgörande för exempelvis företag som funderar på att flytta från storstaden till en mindre ort.

Bredbands-Sverige är på framfart med hög efterfrågan, betalningsvilja, god samverkan mellan det privata och offentliga samt stor politisk vilja och engagemang. Målsättningen att ge bredband till alla har fortskridit ganska väl trots långa avstånd plus utmaningen med områden som har gles befolkning.

I nuläget har cirka 81 procent av Sveriges företag och hushåll bredband på minimum 100 Mbit per sekund. Däremot är siffrorna utanför tätorterna inte så positiva (ännu) och tillgången på bredband ligger på en lägre siffra, 41 procent. Utbyggnaden blir givetvis både svårare och dyrare ju längre ut från städerna vi kommer men det krävs en kraftsamling för att bredbandsutbyggnaden ska kunna fortsätta i samma höga takt.