Öka tillväxten genom att anlita en webbyrå

Som egen företagare är det viktigt att förutom att fokusera på din produkt, även ha en effektiv marknadsföringsplan. Idag marknadsför sig de flesta via nätet på många olika sätt. Om du som företagare inte känner att du har tid med det extra arbete som marknadsföring medför kan du anlita en webbyrå till din hjälp.

Fokusera på din talang

Du har troligen startat ditt företag för att du är bra på något speciellt och vill kunna sälja den kunskapen, antingen i form av en vara eller tjänst. Då är det också just det du ska fokusera på i ditt företag. Som egen företagare, och kanske också den enda personen i företaget, är det dessutom svårt att hinna med saker som marknadsföring, bokföring och annan administration. Till din bokföring har du troligen anlitat en revisor och till din marknadsföring bör du anlita en bra webbyrå till din hjälp. En sådan kan hjälpa dig med allt från sökoptimering till att skapa en webbshop.

Direkt och indirekt marknadsföring

För att förstå vad en webbyrå gör kan det först vara bra att först kunna skilja på direkt och indirekt marknadsföring. Direkt marknadsföring är åtgärder som primärt är skapade för att sälja en viss vara, till exempel en annonskampanj. Det är dock den indirekta marknadsföringen vi ska tala om här. Det är också den typ av marknadsföring som en webbyrå är bäst på. Indirekt marknadsföring kan till exempel vara att hamna högt i Googles sökfält eller att ha en blogg som leder till försäljning. Det är alltså inte åtgärder som är direkt riktade till kunden med ett köp som mål på samma sätt som en annons är det. En webbyrå kan hjälpa dig med att sökoptimera din sida så att du hamnar högt i sökfältet när någon söker på din typ av tjänst eller vara. De kan också hjälpa dig med att optimera din webbshop eller blogg så att även dessa hamnar högt.

Anledningar till att anlita en webbyrå

Som vi nämnde tidigare så kan tillvaron som egenföretagare vara ganska stressigt. Helst vill du troligen syssla med din huvudsyssla, men tyvärr tar många andra nödvändiga sysslor ofta fokus från den. Precis som din revisor kan hjälpa dig så att du slipper lägga mycket tid på din bokföring kan en webbyrå göra detsamma med din indirekta marknadsföring. Att lära sig den SEO som krävs för att bli bra på sökoptimering kan ta mycket tid, ofta tid som du inte har som egenföretagare. Då kan det istället för att stressa vara bättre att ta hjälp av en extern aktör.

Kanske oroar du dig för att du inte ska ha råd att anlita en webbyrå? Då är det viktigt att du ser det som en investering i ditt företags tillväxt. Med bättre sökresultat och en bättre utformad webbshop får du troligen mer klirr i kassan. Därför är det en väl värd investering att anlita en webbyrå.