Bredband i hemmet

Bredband har blivit en allmän benämning på internetuppkoppling med någorlunda bra kapacitet. Det finns personer som kallar mobilens uppkoppling för bredband också, så invant är begreppet. Men ursprungligen handlade det om hur snabb förbindelsen var och det fastställdes lite olika hastighetsgränser för detta åtminstone i början av denna enorma utveckling.

Bredband för spel och nöje

De första som verkligen krävde rejäl fart i uppkopplingen var nog de som gillade spel, filmer eller över huvud taget rörlig media. Då var det mestadels för nöjes skull, även om en och annan förstås satt och redigerade filmer och liknande som också ställde stora krav. Men för den som jobbade mest med kontorssysslor i datorn behövdes inte särskilt hög kapacitet vare sig på dator eller uppkoppling under många år. Det värsta som kunde hända var kanske elavbrott så all icke sparad information försvann och man fick börja om från början.

Distansjobb och distansmöten

I och med pandemin förändrades sättet att koppla upp sig radikalt. Det blev plötsligt väldigt många som började jobba hemifrån och distansmöten via olika plattformar blev vardag. Då ökades kraven enormt på utrustningen i flera avseenden, både hos den enskilda användaren och hos leverantörerna. Alla dessa jobbmöten på distans gjorde att det kunde bli lite trångt i kablarna och att sitta långa dagar vid köksbordet fungerade dåligt ergonomiskt sett. Det blev väldigt bråttom att förbättra kapaciteten på både plattformar och bredbandstjänster och mer än en såg nog över sitt elavtal för att i möjligaste mån gardera sig mot avbrott mitt i något viktigt möte och få ett så bra pris som möjligt. Förutom priset är också miljötänk, leveranstrygghet och stabilitet viktiga faktorer när det gäller att välja elavtal till hemmakontoren numera.

Framtidens arbetssätt

Kanske har pandemin och den oerhört snabba omställningen till distansarbete blivit starten på ett nytt arbetssätt. Många trivs att jobba hemifrån på heltid eller då och då, medan andra föredrar att åka till en arbetsplats och arbeta därifrån. Nu vet man att båda delar kan fungera, att det går att prestera och producera även på distans. Frågan har diskuterats länge, men inte förrän det blev nödvändigt så vågade man ta språnget och låta folk vara närvarande på jobbet fast de satt hemma. Med rätt tjänster och en kreativ inställning så blev det som tidigare varit nästan omöjligt till det nya normala för många arbetstagare.